Александар ЂУРЂЕВ: Српска радна етика

500,00 рсд

Са прецизним и јасним објашњењем рада и потребе да се још боље осветли подручје српске радне етике, направљен је својеврстан избор значајних порука које су обележиле српски народ и његово схватање рада. На тај начин је заокружен концепт трагања за, одувек траженим, одговором на питање: Да ли су Срби вредан народ?, чиме је ова књига остварила своју превасходну намену и крајњи циљ.

Опис

Српска радна етика је јединствено штиво, аутора Александра Ђурђева, које у себи компилује историјски приказ настанка и развоја радне етике, али и њене манифестације кроз поједине периоде, са посебним освртом на феномен радне етике у српском друштву. Ослањајући се на утицај православне вере, српске традиције, обичаја, народних предања, економског система и богатог културног наслеђа, одгонетнут је приступ раду и радним навикама код Срба који се кроз векове мењао и прилагођавао услед политичких, идеолошких, вредносних и економских промена у друштву.